Hvad er kognitiv terapi?

Kognitiv terapi er en psykoterapeutisk metode, som fokuser på hvordan vi tænker om og forholder os til vores problemer, os selv og verden omkring os. Med kognitiv terapi vil man især have fokus på tankerne, og i terapien sigtes der mod at identificere vores tankemønstre, og ændre dem til mere hensigtsmæssige måder at forholde sig til tankerne på. Når man i terapien sigter mod mere hensigtsmæssige tankemønstre, vil dette påvirke vores følelser, kropsfornemmelser og adfærd, og herigennem vil det hjælpe på vores mentale helbred og velbefindende. Kognitiv terapi er ofte anvendt til behandling af depression, angst, stress og andre psykiske lidelser.


Der findes mange metoder indenfor kognitiv terapi, som hver især adskiller sig fra hinanden på forskellige måder. De har dog alle det til fælles, at de især beskæftiger sig med vores tanker. Du kan læse om nogle af de forskellige kognitive terapiformer herunder:

Hvad er Kognitiv adfærdsterapi? (KAT)

KAT er baseret på ideen om, at vores tanker, følelser, fysiske fornemmelser og adfærd påvirker og forstærker hinanden. I KAT arbejder man med at forstå sammenhængen mellem tanker, følelser og adfærd, og på at blive bevidste om, hvordan tanker og adfærd fastholder – eller letter – de følelsesmæssige problemer, vi oplever. Derefter arbejder man på at udvikle mere hjælpsomme måder at tænke og handle på for at afhjælpe følelsesmæssige vanskeligheder (såsom stress, angst eller depression).

Hvad er mindfulness baseret kognitiv terapi? (MBKT)

At praktisere mindfulness handler om at øve sig i at være i nuet i stedet for at bekymre sig om fremtiden eller gruble over fortiden. Mindfulness er blevet defineret som “den bevidsthed der opstår, når vi med vilje retter opmærksomheden mod nuet, og observer det som udfolder sig på en ikke-dømmende måde”. Målet er at undgå de automatiske reaktioner på den ofte endeløse damp af bekymringer, grublerier, vurderinger og domme, vi har om os selv og vores liv.

Hvad er Metakognitiv terapi? (MCT)

Metakognitiv terapi er baseret på ideen om, at psykologisk lidelse er resultatet af at være overdreven opmærksom på visse uhensigtsmæssige måder at tænke på (f.eks. bekymring og angst), samt at anvende uhensigtsmæssige strategier. I terapien vil man ikke fokusere særlig meget på det, du bekymrer dig om, men i stedet er fokus på at lære at forholde sig anderledes til tankerne, at reducere den tid, du bruger på at bekymre dig, og at få tilegnet mere nyttige strategier.

Jeg tilbyder online metakognitiv terapi. Du er velkommen til at booke en tid hos mig.

Bestil tid her

Copyright © Maria Frederiksen

Online psykolog