Kognitiv Terapi

Jeg trækker på terapeutiske tilgange indenfor kognitiv terapi, hvor fokus er på, hvordan du tænker på og forholder dig til dit problem, dig selv og verden omkring dig. De forskellige kognitive tilgange er beskrevet nedenfor.

Kognitiv adfærdsterapi (KAT)

KAT er baseret på ideen om, at vores tanker, følelser, fysiske fornemmelser og adfærd påvirker og forstærker hinanden. I KAT arbejder vi med at forstå sammenhængen mellem tanker, følelser og adfærd, og på at blive bevidste om, hvordan tanker og adfærd fastholder – eller letter – de følelsesmæssige problemer, vi oplever. Derefter arbejder vi på at udvikle mere hjælpsomme måder at tænke og handle på for at afhjælpe følelsesmæssige vanskeligheder (såsom stress, angst eller depression).

Mindfulness

At praktisere mindfulness handler om at øve sig i at være i nuet i stedet for at bekymre sig om fremtiden eller gruble over fortiden. Mindfulness er blevet defineret som “den bevidsthed der opstår, når vi med vilje retter opmærksomheden mod nuet, og observer det som udfolder sig på en ikke-dømmende måde”. Målet er at undgå de automatiske reaktioner på den ofte endeløse damp af bekymringer, grublerier, vurderinger og domme, vi har om os selv og vores liv.

Metakognitiv terapi (MCT)

Metakognitiv terapi er baseret på ideen om, at psykologisk lidelse er resultatet af at være overdreven opmærksom på visse uhensigtsmæssige måder at tænke på (f.eks. bekymring og angst), samt at anvende uhensigtsmæssige strategier. I online terapien vil vi ikke fokusere særlig meget på det, du bekymrer dig om, men i stedet er fokus på at lære at forholde sig anderledes til tankerne, at reducere den tid, du bruger på at bekymre dig, og at få tilegnet mere nyttige strategier.

Priser

Første samtale

Gratis

20 min. forsamtale
Online på Google Meet
Online terapi

900 kr.

50 min. terapisession
Online på Google Meet
Studerende

600 kr.

50 min. terapisession
Online på Google Meet

Bestil tid her

Copyright © 2021 Maria Frederiksen

Online psykolog